Oblasti a služby

Advokátní kancelář GHS Legal nabízí svým klientům právní služby v různých oblastech.

Sporové právo

  • zastupovanie pre súdmi v Slovenskej a Českej republike v obchodných a občianskych konaniach
  • zastupovanie vo vnútroštátnych a medzinárodných arbitrážnych konaniach
  • vedenie mimosúdnych rokovaní a mediácia