Novinky

Pravidelně Vám přinášíme novinky z různých právních oblastí

Vstupní prohlídka a důsledky jejího neprovedení

2021-03-25, JUDr. Bc. Klára Rücklová

Před nástupem do nové práce by měl zaměstnanec zpravidla absolvovat vstupní prohlídku. Co je jejím účelem, v jakých případech se provádí, kdo jí hradí, a jaké důsledky jsou spojeny s jejím neprovedením?

Zobrazit více

Novinka v ZOK: faktický vedoucí

2021-02-01, Mgr. Marian Boubel

Tento příspěvek se zabývá stručnou analýzou institutu tzv. faktického vedoucího (též stínový vedoucí či anglickým termínem shadow director), který byl do zákona o obchodních korporacích zaveden novelou s účinností od 1. ledna 2021.

Zobrazit více

Den lidských práv a jejich krize v době koronavirové

2020-12-10, Sára Tichá

Dne 10. prosince 1948 Valné shromáždění Organizace spojených národů přijalo a vyhlásilo Všeobecnou deklaraci lidských práv, klíčový dokument, kterým státy celého světa poprvé stanovily společný standard mezinárodní ochrany základních práv a svobod.

Zobrazit více