Rozhovor: Pavol Horňák – Z Bratislavy přes Prahu až do Vídně

2021-03-09, redakce PRÁVNÍ PROSTOR


Naplnilo založení české advokátní kanceláře očekávání, která jako slovenský, respektive usazený evropský advokát, měl? A co vede české a slovenské advokáty k založení advokátní kanceláře v Rakousku? Nejen těmto otázkám je věnován dnešní rozhovor.


Na začátku letošního roku je to přesně 10 let od chvíle, kdy jste s dalšími dvěma společníky založil v Bratislavě advokátní kancelář GHS Legal, s.r.o. Co se podle Vás za poslední dekádu v poskytování právních služeb změnilo?

Už před 10 lety, kdy jsme zakládali advokátní kancelář GHS Legal, s.r.o., bylo zjevné, že se trh právních služeb neustále vyvíjí směrem k větší efektivitě poskytovaných právních služeb, což úzce souvisí i s vyšší specializací v rámci kanceláře a osobním přístupem ke specifikům každého klienta. I na základě zpětných reakcí našich klientů můžeme zhodnotit, že se nám na tento vývoj trhu podařilo správně reagovat. 

Má na způsob výkonu advokacie nějaký vliv pandemie nemoci covid-19?

Současná opatření přinesla do poskytování právních služeb méně osobní komunikace, což je mě osobně velmi líto. Současně i zadání klientů ve větším rozsahu souvisí s jejich snahou co nejlépe reagovat na důsledky pandemie a dávají například větší důraz na posouzení rizik jejich projektů z pohledu překážek vis maior.

Jaké otázky v současné době „pálí“ advokáty na Slovensku? Na jaké problémy by se měla Slovenská advokátní komora zaměřit?

Mám za to, že Slovenská advokátní komora se v současnosti správně zaměřuje na mnohé problémy, se kterými se jako advokáti setkáváme. Zejména bych asi zmínil prosazování tématu etiky advokátů a dodržování určitých pravidel chování, které náš stav definují a měly by definovat.

Slovenská kancelář se stala v roce 2020 doporučovanou advokátní kanceláří v kategorii veřejné zakázky. Bylo to pro Vás překvapením?

Velké překvapení to nebylo, protože umístěno souviselo s několika aktuálními projekty, díky jejichž velikosti a náročnosti bylo možné důvodně odhadovat umístění v této kategorii.

Máte ambice umístit se v příštích letech také v jiných kategoriích?

Paradoxně se například ve sporech, GDPR nebo právu nemovitostí považujeme za více etablované, než je tomu v kategorii veřejných zakázek, a proto očekáváme, že to budou právě tyto oblasti, ve kterých bychom mohli v budoucnu získat zajímavé umístění.

Minulý rok jsme se ptali Vašich kolegů – partnerů advokátní kanceláře, co takový partner dělá a na co oni sami kladou při vedení kanceláře důraz. Slovenská kancelář má v současné době partnery dva – dalo by se říci, že máte své role nějakým způsobem rozdělené? 

Určitě ano. Zjednodušeně řečeno, můj kolega Erik Schwarcz je spíše zaměřen na vnější vztahy kanceláře a já směrem dovnitř.

Nedávno to také bylo pět let od založení české advokátní kanceláře GHS Legal, kterou najdeme v Praze a nově také v Olomouci. Splnila česká pobočka očekávání, se kterou jste ji na podzim roku 2015 zakládali?

V prvé řadě bych nemluvil o české pobočce, protože českou kancelář jsme od samotného počátku vnímali jako rovnocenného suverénního partnera, možná spíše jako mladšího sourozence, kterému jsme se snažili pomáhat rozjet. Pokud se bavíme o očekáváních, tak s ohledem na kolegy a klienty české kanceláře, stejně jako kvalitu poskytovaných služeb, tyto byly určitě překonány.

V současné chvíli uvažujete také o zřízení rakouské kanceláře. Co je motivem?

Každou chvíli se nám v praxi potvrzuje velký přínos působení GHS Legal současně v Čechách i na Slovensku pro naše klienty, a proto, když se v rámci požadavku naší klientely vyskytla potřeba otevření kanceláře v Rakousku, považovali jsme to za správný krok v dalším vývoji skupiny GHS Legal.

Je zakládání kanceláře v Rakousku jiné než na Slovensku nebo v Čechách?

Slovenský a český právní trh jsou si velmi blízké, a proto i zakládání kanceláře v Čechách bylo o podobných výzvách jako na Slovensku. V tom je založení kanceláře v Rakousku jiné, protože se setkáváme s méně známým prostředím. Bereme to však jako zajímavou příležitost a věříme, že i na rakouský trh dokážeme přinést výhody působení ve třech sousedících zemích.