Rechtsgebiete und Dienstleistungen

Die Anwaltskanzlei GHS Legal bietet ihren Kunden Rechtsdienste auf verschiedenen Gebieten an.

Právo energetiky

  • právne poradenstvo v konaniach o udelení licencií a povolení na vykonávanie činností v oblasti energetiky
  • zastupovanie klientov v konaniach pred regulačnými orgánmi
  • právne poradenstvo vo veci činnosti Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, štátnej podpory a cenovej regulácie