Rechtsgebiete und Dienstleistungen

Die Anwaltskanzlei GHS Legal bietet ihren Kunden Rechtsdienste auf verschiedenen Gebieten an.

Sporové právo

  • zastupovanie pre súdmi v Slovenskej a Českej republike v obchodných a občianskych konaniach
  • zastupovanie vo vnútroštátnych a medzinárodných arbitrážnych konaniach
  • vedenie mimosúdnych rokovaní a mediácia