Neuigkeiten

Regelmäßig bringen wir Ihnen Neuigkeiten aus verschiedenen Rechtsgebieten

Je právní jednání odvolaného (člena) statutárního orgánu závazné?

2019-02-04, Mgr. Miriam Stecová, Milan Gašparík

Esenciálním zájmem třetích osob při jednání s obchodní korporací, zejména v situacích, kdy s ní vstupují do závazkových vztahů, je, aby byla vůle obchodní korporace projevena řádně a v souladu se zákonem. Obecně platí, že statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu právnické osoby.

Mehr anzeigen