Fields and Services

GHS Legal provides legal services in various fields.

Financie a bankovníctvo

  • právne poradenstvo v oblasti úverových transakcií, bankových nástrojov a záruk a reštrukturalizácií
  • príprava a vedenie rokovaní pri transakčných dokumentáciách
  • právo cenných papierov
  • emisie akcií a dlhopisov
  • poistné zmluvy a vzťahy všeobecne