Fields and Services

GHS Legal provides legal services in various fields.

Ochrana osobných údajov

  • právne poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov, zastupovanie v prípade kontroly Úradu na ochranu osobných údajov
  • právne poradenstvo v oblasti duševného vlastníctva najmä licenčné zmluvy, registrácie ochranných známok
  • právne poradenstvo v oblasti elektronických komunikácií a e-commerce