Fields and Services

GHS Legal provides legal services in various fields.

Právne audity

  • právne audity obchodných spoločností s cieľom posúdenia ich stavu, nedostatkov a rizík
  • právne audity zamerané na rôzne účely klientov (predaj podniku, akvizície, reštrukturalizácie, zodpovednostné vzťahy vo vnútorných vzťahoch subjektu a iné)