Fields and Services

GHS Legal provides legal services in various fields.

Správne a daňové právo

  • právne poradenstvo a zastupovanie klientov v správnych a daňových konaniach
  • právne poradenstvo zatupovanie klientov pri verejnom obstarávaní
  • zastupovanie klientov pred súdmi v správnom súdnictve
  • vypracovanie právnych stanovísk v rámci správnych a daňových konaní