responsive

Právo spoločností

Zakladanie obchodných spoločností, fúzie a akvizície, zmluvy členov orgánov spoločností, príprava a organizácia valných zhromaždení a iné.


responsive

Právo nehnuteľností

Právne poradenstvo pri developerských projektoch. Zmluvy na projekčné služby, inžiniering a zmluvy o výstavbe vrátane FIDIC štandardov a iné.


responsive

Ochrana osobných údajov

Právne poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov, zastupovanie v prípade kontroly Úradu na ochranu osobných údajov.


responsive

Sporové právo

Zastupovanie pre súdmi v obchodných a občianskych konaniach, medzinárodných arbitrážnych konaniach a iné.


responsive

Právne audity

Právne audity zamerané na predaj podniku, akvizície, reštrukturalizácie, zodpovednostné vzťahy vo vnútorných vzťahoch subjektu a iné.


responsive

Fúzie a akvizície

Poradenstvo pri predaji podnikov alebo ich častí, prevodoch majetkových účastí, splynutí, zlúčení alebo rozdelení obchodných spoločností.


responsive

Reg. ochrannej známky

Právne služby a poradenstvo súvisiace s registráciou ochrannej známky na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.


responsive

Ďalšie odvetvia a služby

Financie a bankovníctvo, právo energetiky, právo nehnuteľností, konkurz a reštrukturalizácia, občianskoprávna agenda a iné.


Spoznajte náš tím členovia advokátskej kancelárie GHS Legal, s.r.o.

1a
JUDr. Pavol
Horňák, PhD., LL.M.
Advokát
1a
JUDr. Erik
Schwarcz, PhD., MBA
Advokát
3a
Mgr. Lenka
Akáčová, LL.M.
Advokátka
3a
Mgr. Sebastian Mach
Advokát
3a
Mgr. Marek
Turoček
Advokát
4a
JUDr. Pavol
Szabó, LL.M.
Advokát
3a
JUDr. Bc. Klára
Švandelíková
Advokátka
4a
doc. JUDr. Milan
Hodás, PhD.
Právny analytik
4a
JUDr. Eva
Fialová, LL.M., Ph.D.
Of counsel
1a
JUDr. Helena
Vasiľová
Advokátska koncipientka
3a
Mgr. Lucia
Kršáková
Advokátska koncipientka
3a
Mgr. Marián
Mészáros
Advokátsky koncipient
3a
Mgr. Miriam
Stecová
Advokátska koncipientka
3a
Mgr. Matúš
Malý
Advokátsky koncipient
3a
Mgr. Marek
Beľujský
Advokátsky koncipient
4a
Mgr. Adéla
Frenclová
Advokátska koncipientka
1a
Mgr. Jaroslav
Šebest
Advokátsky koncipient
1a
Mgr. Anna
Břenková
Advokátska koncipientka
1a
Mgr. Kateřina
Vášová
Advokátska koncipientka
1a
Mgr. Simona
Geršiová
Advokátska koncipientka
1a
Monika
Czaniková
Office manager
1a
Bc. Katarína
Košťanová
Asistentka
Právni asistenti
Milan Gašparík
Kristina Nováková
Martin Petričko
Vojtěch Schwarcz
Tomáš Široký
Tereza Tesnerová
Sára Tichá
Dávid Židek