responsive

Právo spoločností

Zakladanie obchodných spoločností, fúzie a akvizície, zmluvy členov orgánov spoločností, príprava a organizácia valných zhromaždení a iné.


responsive

Právo nehnuteľností

Právne poradenstvo pri developerských projektoch. Zmluvy na projekčné služby, inžiniering a zmluvy o výstavbe vrátane FIDIC štandardov a iné.


responsive

Ochrana osobných údajov

Právne poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov, zastupovanie v prípade kontroly Úradu na ochranu osobných údajov.


responsive

Sporové právo

Zastupovanie pre súdmi v obchodných a občianskych konaniach, medzinárodných arbitrážnych konaniach a iné.


responsive

Právne audity

Právne audity zamerané na predaj podniku, akvizície, reštrukturalizácie, zodpovednostné vzťahy vo vnútorných vzťahoch subjektu a iné.


responsive

Fúzie a akvizície

Poradenstvo pri predaji podnikov alebo ich častí, prevodoch majetkových účastí, splynutí, zlúčení alebo rozdelení obchodných spoločností.


responsive

Reg. ochrannej známky

Právne služby a poradenstvo súvisiace s registráciou ochrannej známky na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.


responsive

Ďalšie odvetvia a služby

Financie a bankovníctvo, právo energetiky, právo nehnuteľností, konkurz a reštrukturalizácia, občianskoprávna agenda a iné.


Spoznajte náš tím členovia advokátskej kancelárie GHS Legal, s.r.o.

JUDr. Pavol Horňák, PhD., LL.M.
JUDr. Pavol
Horňák, PhD., LL.M.
Advokát
1a
JUDr. Erik
Schwarcz, PhD., MBA
Advokát
3a
Mgr. Sebastian Mach
Advokát
1a
Mag. Zuzana
Nötstaller
Advokátka
4a
JUDr. Pavol
Szabó, LL.M.
Advokát
4a
doc. JUDr. Milan
Hodás, PhD.
Advokát
3a
Mgr. Lenka
Akáčová, LL.M.
Advokátka
3a
JUDr. Bc. Klára
Rücklová
Advokátka
4a
JUDr. Mgr. Juraj
Štorcel, PhD.
Advokát
4a
JUDr. Michal
Tomaschek
Advokát
Mgr. Michal Nohel
Mgr. Michal
Nohel
Advokát
3a
Mgr. Marián
Mészáros, PhD.
Of counsel
3a
Mgr. Anton
Kozyč, MBA
Of counsel
3a
Mgr. Jurij
Mirošničenko
Of counsel
3a
Mgr. Miriam
Stecová
Advokátka
1a
JUDr. Marian
Boubel
Advokát
3a
Mgr. Lucia
Baniarová
Advokátka
1a
JUDr. Helena
Vasiľová, LL.M.
Advokátka
3a
Mgr. Matúš
Malý
Advokátsky koncipient
3a
JUDr. Marek
Beľujský
Advokátsky koncipient
4a
Mgr. Adéla
Cimburková
Advokátska koncipientka
1a
Mgr. Jaroslav
Šebest
Advokátsky koncipient
Mgr. Oldřich Starůstka
Mgr. Oldřich
Starůstka
Advokátsky koncipient
Mgr. Karolína Lukášová
Mgr. Karolína
Lukášová
Advokátska koncipientka
1a
Mag. Simona
Zamišková
Advokátská koncipientka
Mgr. Milan Gašparík
Mgr. Milan
Gašparík
Advokátsky koncipient
Mgr. Monika Špičák Nezhybová
Mgr. Monika Špičák
Nezhybová
Advokátska koncipientka
1a
Monika
Czaniková
Office manager
Dayana Mikhalevich
Dayana
Mikhalevich
Office manager
Stanislava
Kajlová
Asistentka
Právni asistenti
Michaela Adamkovičová
Marek Bujdoš
Ema Dolniaková
Eliška Hovorková
Vojtěch Kunc
Simona Petričková
Eliška Veselská