Odvetvia a služby

Advokátska kancelária GHS Legal ponúka svojím klientom právne služby v rôznych odvetviach.

Občianskoprávna agenda

  • právne poradenstvo pri uzatváraní rozličných typov zmlúv
  • právne poradenstvo pri majetkových vyporiadaniach (podielové spoluvlastnícvo, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov)
  • rodinné právo