Odvetvia a služby

Advokátska kancelária GHS Legal ponúka svojím klientom právne služby v rôznych odvetviach.

Športové právo

  • zastupovanie klientov pri rokovaniach so športovými klubmi
  • komplexné poradenstvo pri riešení zmluvných vzťahov
  • zastupovanie klientov pred príslušnými profesijnými organizáciami a zväzmi
  • antidopingové právo