Novinky

Pravidelne Vám prinášame novinky z rôznych právnych oblastí

Vstupní prohlídka a důsledky jejího neprovedení

25.03.2021, JUDr. Bc. Klára Rücklová

Před nástupem do nové práce by měl zaměstnanec zpravidla absolvovat vstupní prohlídku. Co je jejím účelem, v jakých případech se provádí, kdo jí hradí, a jaké důsledky jsou spojeny s jejím neprovedením?

Zobraziť viac

Novinka v ZOK: faktický vedoucí

01.02.2021, Mgr. Marian Boubel

Tento příspěvek se zabývá stručnou analýzou institutu tzv. faktického vedoucího (též stínový vedoucí či anglickým termínem shadow director), který byl do zákona o obchodních korporacích zaveden novelou s účinností od 1. ledna 2021.

Zobraziť viac

Den lidských práv a jejich krize v době koronavirové

10.12.2020, Sára Tichá

Dne 10. prosince 1948 Valné shromáždění Organizace spojených národů přijalo a vyhlásilo Všeobecnou deklaraci lidských práv, klíčový dokument, kterým státy celého světa poprvé stanovily společný standard mezinárodní ochrany základních práv a svobod.

Zobraziť viac