Novinky

Pravidelne Vám prinášame novinky z rôznych právnych oblastí

Právo na odpojení

17.05.2021, Mgr. Tam Vu Thanh

Účelem tohoto příspěvku je pojednat o problematice práva zaměstnanců na odpojení z práce mimo jejich pracovní dobu.

Zobraziť viac

Vstupní prohlídka a důsledky jejího neprovedení

25.03.2021, JUDr. Bc. Klára Rücklová

Před nástupem do nové práce by měl zaměstnanec zpravidla absolvovat vstupní prohlídku. Co je jejím účelem, v jakých případech se provádí, kdo jí hradí, a jaké důsledky jsou spojeny s jejím neprovedením?

Zobraziť viac

Novinka v ZOK: faktický vedoucí

01.02.2021, Mgr. Marian Boubel

Tento příspěvek se zabývá stručnou analýzou institutu tzv. faktického vedoucího (též stínový vedoucí či anglickým termínem shadow director), který byl do zákona o obchodních korporacích zaveden novelou s účinností od 1. ledna 2021.

Zobraziť viac