Novinky

Pravidelne Vám prinášame novinky z rôznych právnych oblastí

Nízkoemisní Evropa a závazky České republiky

02.12.2020, Mgr. Tam Vu Thanh

Kvalita životního prostředí má příznivý účinek nejen na zdraví a blahobyt každého z nás, ale ovlivňuje taktéž celkovou kvalitu našeho života. Ostatně právo na příznivé životní prostředí patří mezi základní lidská práva definovaná nejen Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod, ale i značnou částí mezinárodních úmluv týkajících se lidských práv.

Zobraziť viac

Umělá inteligence a informování spotřebitele

25.11.2020, JUDr. Eva Fialová, LL.M., Ph.D.

Umělá inteligence[1] se již vyskytuje v řadě produktů. Jedná se virtuální asistenty, chatboty nebo systémy pro hodnocení stávajících či potenciálních klientů. V budoucnosti se dočkáme autonomních vozidel, asistentů v domácnosti a dalších výrobků, které se budou chovat autonomně, bez lidského zásahu.

Zobraziť viac

Rozhovor - Eva Fialová: Výzev spojených s umělou inteligencí a právem je mnoho

18.11.2020, Karolina Drachovská, redaktorka PRÁVNÍ PROSTOR

Právo a nové technologie jsou kombinací, která v poslední době nabývá na síle a v budoucnu bude ovlivňovat naše životy čím dál více. Své o tom ví JUDr. Eva Fialová, LL.M., Ph.D., výzkumná pracovnice na Ústavu státu a práva Akademie věd zabývající se právem umělé inteligence, advokátka a of counsel pražské advokátní kanceláře GHS Legal, s.r.o., členka Spolku pro ochranu osobních údajů a společnosti pro autorské právo ALAI.

Zobraziť viac

Pracovnělékařské služby – lékařské prohlídky a co dál?

12.11.2020, JUDr. Bc. Klára Rücklová

Pracovnělékařské služby jsou jedním ze základních stavebních kamenů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zdraví při práci je obecně pojímáno jako nejvyšší stupeň tělesné, duševní a sociální pohody zaměstnanců[1], kterých jsou v České republice 4 miliony[2]. Zhruba 10 % z nich přitom pracuje ve významně rizikovém pracovním prostředí.[3]

Zobraziť viac

Whistleblowing a jeho implementace do českého právního řádu

13.10.2020, Tam Vu Thanh

Česká republika se dlouhodobě úspěšně vyhýbala přímé zákonné úpravě problematiky whistleblowingu zejména z důvodu, že na ní nebyla politická ani celospolečenská shoda. [1] V převážné části české společnosti je na whistleblowing pohlíženo jako na něco negativního, a je zaměňován s konotacemi jako je udavač nebo práskač, tedy s pojmy, jenž mají úzkou spojitost s totalitními režimy působícími v minulosti na našem území.

Zobraziť viac

Lhůta k podání stížnosti proti usnesení v trestním řízení dle zákona a v praxi

24.09.2020, Mgr. Miriam Stecová

Ústavní soud České republiky se ve svém nálezu ze dne 2. 6. 2020, sp. zn. III. ÚS 2511/19, vyjádřil k počátku běhu lhůty pro podání instanční stížnosti v trestních věcech při rozhodování o osobní svobodě nebo meritu věci, kterou je třeba odvíjet až od doručení písemného vyhotovení soudního rozhodnutí. Uvedený nález dopadá zejména na rozhodování o vazbě, podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, přeměně alternativních trestů v nepodmíněný trest odnětí svobody a rozhodnutí o výkonu původně podmíněně odloženého trestu odnětí svobody.

Zobraziť viac

Cookies a požadavky na souhlas

08.09.2020, JUDr. Eva Fialová, LL.M., Ph.D.

O cookies bylo již napsáno tolik textu, že je ani není třeba speciálně představovat. Ukládání a užívání souborů cookies, a zvláště pak souhlas s nimi, je neustále předmětem výkladových stanovisek i soudních rozhodnutí.

Zobraziť viac

Hranice škody se v trestněprávních kauzách zvyšuje na dvojnásobek

06.08.2020, JUDr. Bc. Klára Rücklová

Ve Sbírce zákonů právě vyšla novela trestního zákoníku, která mimo jiné zvyšuje hranice škody způsobené trestným činem, a to ve všech případech na dvojnásobek. Novela publikovaná pod č. 333/2020 Sb., reagující na růst minimální a průměrné mzdy, bude účinná od 1. října 2020.

Zobraziť viac

Odpovědnost za škodu způsobenou umělou inteligencí

30.06.2020, JUDr. Eva Fialová, LL.M., Ph.D.

Počítače v současnosti vykonávají stále více činností, které dříve zastával člověk. Algoritmy rozhodují o tom, zda banka poskytne klientovi úvěr, ve zdravotnictví se využívají algoritmy na určení diagnózy, automobilky vyvíjí autonomní vozidla.

Zobraziť viac

Rozhovor: Marek Beľujský - Autem na Slovensko

22.06.2020, redakce PRÁVNÍ PROSTOR

I díky letošní pandemii koronaviru vzrostla u Čechů popularita Slovenska jako dovolenkové destinace. Cestu často absolvují automobilem, a proto se hodí předem vědět, jaká čekají řidiče na silnicích našeho východního souseda rychlostní omezení či pokuty, a jak řešit případnou dopravní nehodu. Pravidly nás provádí Mgr. Marek Beľujský z bratislavské advokátní kanceláře GHS Legal, s.r.o.

Zobraziť viac