Novinky

Pravidelne Vám prinášame novinky z rôznych právnych oblastí

Zjišťování příčinné souvislosti při postupu non lege artis

17.02.2020, Mgr. Kateřina Vášová

Za tzv. postup lege artis se dle ust. § 4 odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen „ZoZS“) považuje poskytování zdravotních služeb dle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti.

Zobraziť viac

Rozhovor: Erik Schwarcz a Sebastian Mach - Poskytování právních služeb v Čechách a na Slovensku

21.01.2020, GHS Legal, s.r.o.

Česká republika a Slovensko – sousední země s podobným kulturním a jazykovým základem, který přímo vybízí ke vzájemné spolupráci. Může takové propojení fungovat i v právu? V čem tkví výhody a naopak úskalí československé právní symbiózy? Jaké benefity nabízí mezinárodní kancelář klientům či jaké rozdíly vykazují dané právní řády?

Zobraziť viac

První závazná podniková pravidla podle GDPR

14.01.2020, JUDr. Eva Fialová, LL.M., Ph.D.

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů schválil dne 8. října 2019 první závazná podniková pravidla podle GDPR.[1] Jednalo o závazná podniková pravidla společnosti Equinix, mezinárodní společnosti poskytující internetové připojení a datová centra. Dalšími závaznými podnikovými pravidly, které Evropský sbor schválil, byly dne 12. listopadu 2019 závazná podniková pravidla společnosti ExxonMobil Corporation.[2]

Zobraziť viac

Sportovní pravidla a jejich vliv na rozhodování soudů

14.01.2020, Milan Gašparík

Nejvyšší soud České republiky (dále jen „NS ČR“) svým usnesením ze dne 17. 7. 2019, sp. zn. 6 Tdo 425/2019, odmítl dovolání obviněného horolezce, který byl soudy nižších instancí uznán vinným z přečinu těžkého ublížení na zdraví dle ust. § 147 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, když při slaňování poškozeného řádně nezajistil slaňovací lano, čímž došlo k pádu poškozeného z výšky přibližně 10 metrů. V důsledku pádu poškozený utrpěl vícečetné zlomeniny.

Zobraziť viac

Od ledna startují eNeschopenky

12.12.2019, Mgr. Adéla Frenclová

Dne 1. ledna 2020 nabývá účinnosti novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (dále jen „zákon o nemocenském pojištění“), s níž je spojeno zavedení elektronické neschopenky (dále jen „eNeschopenka“). Změny se dotknou pojištěnců, zaměstnavatelů i lékařů.

Zobraziť viac

Jak zvládnout kontrolu inspekce práce

22.11.2019, Mgr. Bc. Klára Švandelíková

V první polovině letošního roku provedly orgány inspekce práce u zaměstnavatelů 12 tisíc kontrol, zjistily 17 tisíc nedostatků a uložily více než 2 tisíce pokut v souhrnné výši téměř 186 milionů korun. Článek přináší zaměstnavatelům základní vhled do problematiky kontrol inspekce práce a tipy, jak návštěvu z inspektorátu úspěšně zvládnout.

Zobraziť viac

Cesta k přijetí Uberu zákonem o silniční dopravě aneb co přinese novela?

08.11.2019, Mgr. Adéla Frenclová, Tereza Tesnerová

Dosavadní právní úprava taxislužby se ve spojení s rozšířením poskytování přepravy prostřednictvím mobilních aplikací, jako je Uber, ukázala být nedostatečnou. Důvodem toho je nejen potřeba zlepšit vynutitelnost dodržování povinností dopravců a řidičů, které jsou v současnosti plošně porušovány, ale i společenský vývoj, a s tím spojený zájem cestujících o přepravu prostřednictvím moderních platforem.

Zobraziť viac

Finanční sankce při prodlení s placením nájemného za nájem bytu

08.11.2019, Mgr. Kateřina Vášová

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Obč. zák.“), zakotvil v ust. § 2239 zákaz ujednání ukládajícího nájemci povinnost zaplatit pronajímateli smluvní pokutu a rovněž povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená. Zákaz sjednání smluvní pokuty se dle nejnovější judikatury Nejvyššího soudu České republiky vztahuje i na sjednání smluvních úroků z prodlení.[1]

Zobraziť viac

Ochranné známky a doménová jména aneb jak se vyhnout sporu

08.11.2019, Mgr. Kateřina Vášová

V praxi se může stát, že si přihlásíte slovní, popřípadě kombinovanou ochrannou známku, a později zjistíte, že pod stejným názvem má jiná osoba registrované doménové jméno. Situace může nastat i naopak. Jaké máte v takovém případě možnosti? V tomto článku se budeme pro zjednodušení věnovat doménovým jménům s TLD .cz.

Zobraziť viac

Vztah nepříčetnosti k trestnému činu opilství

08.11.2019, Milan Gašparík

Poměrně často se v životě vyskytují případy, kdy osoba spáchá trestný čin pod vlivem návykové látky, přičemž tato skutečnost nemá na případnou trestní odpovědnost pachatele žádný vliv. Neplatí to však absolutně.

Zobraziť viac