Novinky

Pravidelne Vám prinášame novinky z rôznych právnych oblastí

Možnosti obrany odborára voči rozhodnutiam odborovej organizácie

07.10.2019, Mgr. Marián Mészáros, Mgr. Mária Mikulašková

Právo slobodne sa združovať patrí bezpochyby k najdôležitejším výdobytkom demokracie a právneho štátu. Aby praktický výkon tohto práva nebol iluzórny, je dôležité, aby právny poriadokobsahoval dostatočné mechanizmy a nástroje výkonu tohto práva. Okrem možnosti konania občianskeho združenia navonok sú nevyhnuté aj nastavenia práva povinností vo vnútri občianskeho združenia. Keďže považujeme právo slobodne sa združovaťza výdobytok demokracie a právneho štátu, považujeme za vhodné, aby aj vnútorná organizáciaobčianskeho združenia zodpovedala princípom minimálne právneho štátu, v ideálnom prípade ajdemokratickým pravidlám,1 a teda, aby mal každý jeho člen právne nástroje na ochranu svojichoprávnených záujmov. Takýmto nástrojom bola podľa názoru autorov práve spolková žaloba,ktorá sa v súčasnosti účinnej právnej úprave, v podmienkach Slovenskej republiky, už nenachádza. Ako a prečo sa z nášho právneho poriadku (omylom) vytratila možnosť preskúmania rozhodnutia orgánu občianskeho združenia súdom (na základe spolkovej žaloby)? Aké má právne možnostiochrany svojich oprávnených záujmov člen občianskeho združenia, resp. odborovej organizáciev súčasnosti? Práve na tieto otázky sa pokúsime dať čitateľovi odpovede v nasledovnom článku. Právna úprava odborových organizácií je v slovenskom právnom poriadku upravená, s určitýmiodchýlkami, totožne s právnou úpravou odborových organizácií. Preto, ak budeme v ďalšom textehovoriť o odborovej organizácii, bude tento text rovnako platiť aj pre občianske združenia per sea naopak. V prípade odchylnej úpravy bude na túto skutočnosť čitateľ upozornený. Ambíciou autorov nebolo vyčerpávajúcim spôsobom podať výklad o všetkých dostupnýchprávnych prostriedkoch, ktoré má člen odborovej organizácie (ďalej len „odborár“) v súčasnostik dispozícií, ale vypichnúť tie základné a poukázať na to, čo považujú autori za problematické.

Zobraziť viac

Brýle a čočky za volantem

01.07.2019, Mgr. Bc. Klára Švandelíková

Zhoršil se vám v posledních letech zrak a oční vadu je třeba korigovat brýlemi či kontaktními čočkami? Jste-li držitelem řidičského oprávnění, bude pravděpodobně třeba situaci řešit s lékařem a vydavatelem řidičských průkazů.

Zobraziť viac

Hra o stavební spoření

01.07.2019, Mgr. Sebastian Mach, Milan Gašparík

Jednou z hlavních výhod stavebního spoření jsou příznivé úrokové sazby ve spojení se státním příspěvkem. Tato kombinace učinila stavební spoření jedním z nejpopulárnějších finančních produktů mezi spotřebiteli. A právě v souvislosti s velmi častým využíváním tohoto produktu v posledních pár letech vznikají situace, se kterými se musí jak stavební spořitelny, tak i jejich klienti vypořádat. Jednou z nejfrekventovanějších je ukončování smluv o stavebním spoření ze strany stavební spořitelny z důvodu přečerpání cílové částky.

Zobraziť viac

Konec nekalých praktik? Co přinesla novela zákona o směnárenské činnosti

18.04.2019, Mgr. Bc. Klára Švandelíková, Josef Novák

K 1. dubnu 2019 vstoupil v účinnost zákon č. 5/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti. Novela je reakcí zákonodárců na nekalé jednání některých směnáren, kterého se dopouštěly zejména v turisticky exponovaném centru Prahy. Co vedlo ke vzniku této novely a co konkrétního novela přináší? Budou tato nová opatření dostačující? A co na ně říká známý bojovník s nepoctivými směnárnami Janek Rubeš? To vše se pokusíme zodpovědět.

Zobraziť viac

Od léta budou zaměstnavatelé povinni proplácet i první tři dny dočasné pracovní neschopnosti

02.04.2019, Mgr. Bc. Klára Švandelíková

Dne 7. února 2019 byla pod č. 32/2019 ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZP“), a některých dalších zákonů. Novelizačním právním předpisem byla zrušena tzv. karenční doba, po kterou se v případě dočasné pracovní neschopnosti neposkytuje zaměstnanci nebo osobě ve služebním poměru náhrada mzdy a platu, případně odměny.

Zobraziť viac

Je právní jednání odvolaného (člena) statutárního orgánu závazné?

04.02.2019, Mgr. Miriam Stecová, Milan Gašparík

Esenciálním zájmem třetích osob při jednání s obchodní korporací, zejména v situacích, kdy s ní vstupují do závazkových vztahů, je, aby byla vůle obchodní korporace projevena řádně a v souladu se zákonem. Obecně platí, že statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu právnické osoby.

Zobraziť viac

Príspevok na rekreáciu zamestnancov

08.01.2019, Mgr. Marián Mészáros

Novelou zákona o podpore cestovného ruchu sa nepriamo novelizuje aj Zákonník práce, a teda sa do Zákonníka práce vkladá nový § 152a, ktorý v odsekoch 1 až 6 zavádza nový inštitút – príspevok na rekreáciu zamestnancov. Tieto legislatívne zmeny nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2019.

Zobraziť viac

Stejná práce, různá mzda aneb Ústí není Praha

18.12.2018, Mgr. Bc. Klára Švandelíková

Situace na trhu práce je v Praze oproti většině míst v České republice značně odlišná, alespoň jde-li o množství pracovních příležitostí a mzdové podmínky. Zdá se tak logické, že zaměstnavatel nabízí uchazeči o práci v Ústí nad Labem nižší odměnu než jeho pražskému kolegovi. Je však takový tržní přístup v souladu se zákonem?

Zobraziť viac