Novinky

Pravidelne Vám prinášame novinky z rôznych právnych oblastí

Sportovní pravidla a jejich vliv na rozhodování soudů

14.01.2020, Milan Gašparík

Nejvyšší soud České republiky (dále jen „NS ČR“) svým usnesením ze dne 17. 7. 2019, sp. zn. 6 Tdo 425/2019, odmítl dovolání obviněného horolezce, který byl soudy nižších instancí uznán vinným z přečinu těžkého ublížení na zdraví dle ust. § 147 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, když při slaňování poškozeného řádně nezajistil slaňovací lano, čímž došlo k pádu poškozeného z výšky přibližně 10 metrů. V důsledku pádu poškozený utrpěl vícečetné zlomeniny.

Zobraziť viac

Od ledna startují eNeschopenky

12.12.2019, Mgr. Adéla Frenclová

Dne 1. ledna 2020 nabývá účinnosti novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (dále jen „zákon o nemocenském pojištění“), s níž je spojeno zavedení elektronické neschopenky (dále jen „eNeschopenka“). Změny se dotknou pojištěnců, zaměstnavatelů i lékařů.

Zobraziť viac

Jak zvládnout kontrolu inspekce práce

22.11.2019, Mgr. Bc. Klára Švandelíková

V první polovině letošního roku provedly orgány inspekce práce u zaměstnavatelů 12 tisíc kontrol, zjistily 17 tisíc nedostatků a uložily více než 2 tisíce pokut v souhrnné výši téměř 186 milionů korun. Článek přináší zaměstnavatelům základní vhled do problematiky kontrol inspekce práce a tipy, jak návštěvu z inspektorátu úspěšně zvládnout.

Zobraziť viac

Cesta k přijetí Uberu zákonem o silniční dopravě aneb co přinese novela?

08.11.2019, Mgr. Adéla Frenclová, Tereza Tesnerová

Dosavadní právní úprava taxislužby se ve spojení s rozšířením poskytování přepravy prostřednictvím mobilních aplikací, jako je Uber, ukázala být nedostatečnou. Důvodem toho je nejen potřeba zlepšit vynutitelnost dodržování povinností dopravců a řidičů, které jsou v současnosti plošně porušovány, ale i společenský vývoj, a s tím spojený zájem cestujících o přepravu prostřednictvím moderních platforem.

Zobraziť viac

Finanční sankce při prodlení s placením nájemného za nájem bytu

08.11.2019, Mgr. Kateřina Vášová

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Obč. zák.“), zakotvil v ust. § 2239 zákaz ujednání ukládajícího nájemci povinnost zaplatit pronajímateli smluvní pokutu a rovněž povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená. Zákaz sjednání smluvní pokuty se dle nejnovější judikatury Nejvyššího soudu České republiky vztahuje i na sjednání smluvních úroků z prodlení.[1]

Zobraziť viac

Ochranné známky a doménová jména aneb jak se vyhnout sporu

08.11.2019, Mgr. Kateřina Vášová

V praxi se může stát, že si přihlásíte slovní, popřípadě kombinovanou ochrannou známku, a později zjistíte, že pod stejným názvem má jiná osoba registrované doménové jméno. Situace může nastat i naopak. Jaké máte v takovém případě možnosti? V tomto článku se budeme pro zjednodušení věnovat doménovým jménům s TLD .cz.

Zobraziť viac

Vztah nepříčetnosti k trestnému činu opilství

08.11.2019, Milan Gašparík

Poměrně často se v životě vyskytují případy, kdy osoba spáchá trestný čin pod vlivem návykové látky, přičemž tato skutečnost nemá na případnou trestní odpovědnost pachatele žádný vliv. Neplatí to však absolutně.

Zobraziť viac

Možnosti obrany odborára voči rozhodnutiam odborovej organizácie

07.10.2019, Mgr. Marián Mészáros, Mgr. Mária Mikulašková

Právo slobodne sa združovať patrí bezpochyby k najdôležitejším výdobytkom demokracie a právneho štátu. Aby praktický výkon tohto práva nebol iluzórny, je dôležité, aby právny poriadokobsahoval dostatočné mechanizmy a nástroje výkonu tohto práva. Okrem možnosti konania občianskeho združenia navonok sú nevyhnuté aj nastavenia práva povinností vo vnútri občianskeho združenia. Keďže považujeme právo slobodne sa združovaťza výdobytok demokracie a právneho štátu, považujeme za vhodné, aby aj vnútorná organizáciaobčianskeho združenia zodpovedala princípom minimálne právneho štátu, v ideálnom prípade ajdemokratickým pravidlám,1 a teda, aby mal každý jeho člen právne nástroje na ochranu svojichoprávnených záujmov. Takýmto nástrojom bola podľa názoru autorov práve spolková žaloba,ktorá sa v súčasnosti účinnej právnej úprave, v podmienkach Slovenskej republiky, už nenachádza. Ako a prečo sa z nášho právneho poriadku (omylom) vytratila možnosť preskúmania rozhodnutia orgánu občianskeho združenia súdom (na základe spolkovej žaloby)? Aké má právne možnostiochrany svojich oprávnených záujmov člen občianskeho združenia, resp. odborovej organizáciev súčasnosti? Práve na tieto otázky sa pokúsime dať čitateľovi odpovede v nasledovnom článku. Právna úprava odborových organizácií je v slovenskom právnom poriadku upravená, s určitýmiodchýlkami, totožne s právnou úpravou odborových organizácií. Preto, ak budeme v ďalšom textehovoriť o odborovej organizácii, bude tento text rovnako platiť aj pre občianske združenia per sea naopak. V prípade odchylnej úpravy bude na túto skutočnosť čitateľ upozornený. Ambíciou autorov nebolo vyčerpávajúcim spôsobom podať výklad o všetkých dostupnýchprávnych prostriedkoch, ktoré má člen odborovej organizácie (ďalej len „odborár“) v súčasnostik dispozícií, ale vypichnúť tie základné a poukázať na to, čo považujú autori za problematické.

Zobraziť viac

Brýle a čočky za volantem

01.07.2019, Mgr. Bc. Klára Švandelíková

Zhoršil se vám v posledních letech zrak a oční vadu je třeba korigovat brýlemi či kontaktními čočkami? Jste-li držitelem řidičského oprávnění, bude pravděpodobně třeba situaci řešit s lékařem a vydavatelem řidičských průkazů.

Zobraziť viac

Hra o stavební spoření

01.07.2019, Mgr. Sebastian Mach, Milan Gašparík

Jednou z hlavních výhod stavebního spoření jsou příznivé úrokové sazby ve spojení se státním příspěvkem. Tato kombinace učinila stavební spoření jedním z nejpopulárnějších finančních produktů mezi spotřebiteli. A právě v souvislosti s velmi častým využíváním tohoto produktu v posledních pár letech vznikají situace, se kterými se musí jak stavební spořitelny, tak i jejich klienti vypořádat. Jednou z nejfrekventovanějších je ukončování smluv o stavebním spoření ze strany stavební spořitelny z důvodu přečerpání cílové částky.

Zobraziť viac